Privacystatement Klaas Nieuwenhuis Hoveniers

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Klaas Nieuwenhuis Hoveniers. Deze worden hieronder toegelicht.

  1. Het versturen van nieuwsbrieven

Klaas Nieuwenhuis Hoveniers stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld nadat u zich heeft aangemeld per email. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

  1. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Klaas Nieuwenhuis Hoveniers via de website of per email. Wij vragen alleen de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

  1. Analytics

De website van Klaas Nieuwenhuis Hoveniers verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

  1. Ontvangers

De gegevens die Klaas Nieuwenhuis ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

4.1. Sharpspring

De nieuwsbrieven worden verzonden met Sharpspring. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en naam opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Sharpspring.

Ons communicatiebureau ZZindi Corporate Communicatie heeft toegang tot en bewerkt de e-maillijsten ten behoeve van onze nieuwsbrieven. Zij heeft geen toegang tot ons klantenbestand.

  1. Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Klaas Nieuwenhuis Hoveniers, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

5.1. Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Sharpspring. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@klaasnieuwenhuishoveniers.nl

5.2. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

  1. Uw rechten

6.1. Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Klaas Nieuwenhuis Hoveniers vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Klaas Nieuwenhuis. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

6.2. Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door ons. Stuur ons een email of bel ons even.

6.3. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Klaas Nieuwenhuis Hoveniers uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@klaasnieuwenhuishoveniers.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om twee weken te reageren.

  1. Plichten

Klaas Nieuwenhuis Hoveniers verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Klaas Nieuwenhuis via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Klaas Nieuwenhuis de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Klaas Nieuwenhuis met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Klaas Nieuwenhuis behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Klaas Nieuwenhuis dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Klaas Nieuwenhuis te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Klaas Nieuwenhuis Hoveniers

info@klaasnieuwenhuishoveniers.nl

Tel. (0561) 43 15 87